ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด
 

ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด(Compression Fitting)                                     

ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด หรือข้อต่อท่อHDPE ระบบ Compression เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบท่อPE ในการเชื่อมต่อกัน ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE จะผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำดื่มโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนและมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณท์ ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด สามารถรับแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ มีความสะดวก ปลอดภัย และติดตั้งง่ายแค่นำท่อ PE สวมเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนเกลียวให้แน่น ไม่ต้องทากาวหรือใช้เทปพันเกลียวที่มักจะเสื่อมสภาพและทำให้รั่วซึมได้ ขนาดข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด มีขนาดตั้งแต่ 16มม.ถึง 110 มม.ส่วนราคาข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ราคาจะขึ้นกับขนาดที่ต้องการใช้     
      

ขนาดข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด ราคาข้อท่อHDPE แบบสวมอัด

  ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด
  ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด
  ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด

  ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด
ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด
    ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด ข้อต่อท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด   
   
        

Visitors: 138,441