ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด

 

ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด(Compression Fitting)                                     

ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด หรือข้อต่อท่อHDPE ระบบ Compression เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบท่อPE ในการเชื่อมต่อกัน ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE จะผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำดื่มโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนและมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณท์ ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด สามารถรับแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ มีความสะดวก ปลอดภัย และติดตั้งง่ายแค่นำท่อ PE สวมเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนเกลียวให้แน่น ไม่ต้องทากาวหรือใช้เทปพันเกลียวที่มักจะเสื่อมสภาพและทำให้รั่วซึมได้ ขนาดข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด มีขนาดตั้งแต่ 16มม.ถึง 110 มม.ส่วนราคาข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด ราคาจะขึ้นกับขนาดที่ต้องการใช้     

    
             

Visitors: 135,882