ขนาดท่อ HDPE

ขนาดท่อ HDPE ขนาดท่อ PE

ท่อพีอีจะมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 16 มม.จนถึง 1,600 มม.มีความยาวเป็นท่อนคือ 6เมตร,12เมตรและสามารถขดท่อให้เป็นม้วน ม้วนละ 50 เมตร,100 เมตรแล้วแต่ลักษณะของการใช้งาน 

ขนาดและมิติท่อHDPE ท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE 80
            
ขนาดและมิติท่อHDPE ท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE

Visitors: 138,441