ข้อต่อท่อ Syler ระบบเกลียว

ข้อต่อท่อ Syler

ข้อต่อตรง    ข้อต่อตรง-ผ.ม    ข้อลดกลม    ลดเหลี่ยม
      ข้อต่อตรงท่อ Syler                   ข้อต่อตรง ผ.ม ท่อ Syler            ข้อลดกลมท่อ Syler                 ข้อลดเหลี่ยมท่อ Syler     
ข้องอ-90    ข้องอ-ผ.ม    ข้องอลด    ข้องอ-45
       ข้องอ 90 ท่อ Syler                     ข้องอ 90 ผ.ม ท่อ Syler                 ข้องอ 90 ลดท่อ Syler                  ข้องอ 45 ท่อ Syler
สามทาง    สามทางลด    นิปเปิ้ล    ปลํ๊กอุด
     สามทางท่อ Syler                        สามทางท่อ Syler                           นิปเปื้ลท่อ Syler                         ปลั๊กอุดท่อ Syler
ยูเนียน    ฝาครอบ    หน้าจาน
         ยูเนียนท่อ Syler                          ฝาครอบท่อ Syler                      หน้าจานท่อ Syler                         
                            

Visitors: 126,833