ข้อต่อท่อ PPR ข้อต่อท่อพีพีอาร์ ขายข้อต่อท่อ PPR จำหน่ายข้อต่อท่อ PPR คุณภาพดี ราคาถูก

       ข้อต่อ ท่อ PP-R ชนิดเชื่อมสอด
 ข้อต่อตรง      ข้อต่อตรงลด      ข้องอ-45      ข้องอ-90
         ข้อต่อตรง PP-R                              ข้อต่อตรงลดPP-R                         ข้องอ 45 PP-R                               ข้องอ 90 PP-R
 ข้องอ-90-ลด      สามทาง      สามทางลด      สี่ทาง
          ข้องอ 90 ลด  PP-R                            สามทาง PPR                              สามทางลด PPR                                 สี่ทาง PPR       
 คลิปก้ามปูยาว      คลิปก้ามปูสั้น      บุชชิ่ง      ปลั๊กอุด
         คลิปก้มปูยาว PPR                           คลิปก้มปูสั้น PPR                            บุชชิ่ง PP-R                                   ปลั๊กอุด PP-R
 ตัวแปลงหน้าจาน      ฝาครอบ      หัวต่ออานม้า      ท่อครอส
     ตัวแปลงหน้าจาน PP-R                         ฝาครอบ PP-R                          หัวต่ออานม้า PP-R                           ท่อครอส PP-R  
 แท่งซ่อม      หน้าจานเหล็ก      หัวแจาะอานม้า      หัวเชื่อมแท่งซ่อม
           แท่งซ่อม PP-R                        หน้าจานเหล็ก PP-R                   หัวแจาะอานม้า PP-R               หัวเชื่อมแท่งซ่อม PP-R
 หัวเชื่อม      สต๊อบวาว์ล      เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20_-32_Small.       เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20--32
       หัวเชื่อม PP-R                               สต๊อบวาว์ล PP-R       เครื่องเชื่อมท่อPPRขนาดD20-32Small. เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20--32
 เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20-63      เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD75-110          
 เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20-63 เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD75-110

ข้อต่อทองเหลืองชุปนิกเกิ้ล
 ข้องอ-90-เกลียวนอก      ข้องอ-90-เกลียวใน      ข้องอเกลียวในติดผนัง     ต่อตรงเกลียวนอก
   ข้องอ 90 เกลียวนอก PPR                  ข้องอ 90 เกลียวใน PPR           ข้องอ 90 ติดผนัง PPR    
                     
                                                  หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
                                          www.ขายท่อ.com 
                               Email.saphomec@gmail.com
                                             Tel.092-775-9000,02-876-1731
                                             Fax.02-876-1733
                                          สายด่วน.085-567-1222

Visitors: 133,554