ข้อต่อท่อ HDPE,ข้อต่อท่อ PE, ข้อต่อท่อพีอี ขาย-จำหน่าย ข้อต่อท่อ HDPE คุณภาพดี ราคาถูก

   วิธีการต่อท่อ HDPE
การต่อท่อ HDPE ที่มีประสทธิภาพและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างหลากหลายมีอยู่ 2 วิธีคือ
   1.การต่อท่อ HDPE ด้วยข้อต่อระบบสวมอัด (Compression Joining System) 
      เป็นข้อต่อที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 16 มมถึง 110 มม ซึ่งข้อต่อระบบ Compression สามารถทนแรงดันการใช้งานสูงสุดในงานส่งน้ำถึง 10 bar วิธีการใช้ข้อต่อระบบสวมอัดดูรายละเอียดด้านล่าง 
ราคาข้อต่อระบบสวมอัด
   ข้อต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด (Compression Joining System)

    ข้อต่อตรง PE ข้อต่อตรง HDPE    ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE      ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE     ข้อต่อตรงลด HDPE      
                ข้อต่อตรง HDPE                    ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE               ข้อต่อตรงเกลียวนอก   HDPE               ข้อต่อตรงลดHDPE 
    ข้องอ 90 PE ข้องอ 90 HDPE    ข้องอ 90 เกลียวนอก HDPE     ข้องอ 90 เกลียวใน HDPE     สามทาง HDPE                            ข้องอ 90HDPE                     ข้องอ 90 เกลียวนอกHDPE             ข้องอ 90 เกลียวใน HDPE                      สามทาง  HDPE  
    สามทางเกลียวนอก HDPE     สามทางเกลียวใน HDPE     ฝาอุด HDPE     ข้อลดเหลี่ยม HDPE                 สามทางเกลียวนอก HDPE             สามทางเกลียวใน HDPE                      ฝาอุดปลายท่อHDPE                        ข้อลดเหลี่ยม HDPE    
    แคล้มรัดท่อแยก HDPE     นิปเปิ้ล HDPE

          แคล้มรัดท่อแยก  HDPE                        นิปเปิ้ล   HDPE
        
                                         
   วิธีการต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด
    วิธีการต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด ขั้นตอนที่ 1

  1.ลบมุมปลายท่อด้วยครื่องลบท่อ

    วิธีการต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด ขั้นตอนที่ 2 2.คลายน็อตล๊อคโดยไม่ให้หลุดจากตัวข้อต่อ ตรวจสอบว่าแหวนยาง แหวนดันและแหวนรัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 
    วิธีการต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด ขั้นตอนที่ 3   
 


3.สวมข้อต่อที่ปลายท่อ แล้วดันท่อให้ผ่านถึงแหวนยางด้านใน 
    วิธีการต่อท่อ HDPE ระบบสวมอัด ขั้นตอนที่ 4
   

4.ใช้มือขันน็อตล๊อคแล้วใช้ประแจขันให้แน่น
   
   2.การต่อท่อ HDPE ด้วยวิธีการเชื่อมชน
     เป็นวิธีการต่อท่อด้วยวิธีการใช้แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ PE ในการเชื่อม โดยวิธีนี้จะนำผิวของปลายท่อทั้ง 2 ด้านหลอมละลายหรือทำให้อ่อนตัวด้วยแผ่นความร้อนเชื่อมท่อ PE จากนั้นทำการเชื่อมต่อท่อเข้าหากันโดยการใช้แรงดันจนผิวท่อที่อ่อนตัวหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันและรอให้รอยเชื่อมเย็นตัวลง ระยะเวลาในการเชื่อมขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของท่อ ท่อที่มีขนาดใหญ่หรือมีความหนามากก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นตามลำดับ  ราคาข้อต่อระบบเชื่อมชน
      ข้อต่อท่อ HDPE แบบเชื่อมชน
     
    ข้อต่อตรงลด HDPE ระบบเชื่อมชน    ข้องอ 90 HDPE ระบบเชื่อมชน 
  ข้องอ 45 HDPE ระบบเชื่อมชน   ข้องอ 45 HDPE ระบบเชื่อมชน
     
ข้อต่อตรงลด PE ระบบเชื่อมชน           ข้องอ 90 ระบบเชื่อมชน              ข้องอ 45 ระบบเชื่อมชน            ฝาครอบ ระบบเชื่อมชน
    สามทาง HDPE ระบบเชื่อมชน    สามทางวาย HDPE ระบบเชื่อมชน   สามทางลด HDPE ระบบเชื่อมชน    สามทางทีวาย HDPE ระบบเชื่อมชน
        สามทาง PE ระบบเชื่อมชน           สามทางวาย PE ระบบเชื่อมชน        สามทางลด PE ระบบเชื่อมชน          สามทางทีวายPE เชื่อมชน
    หน้าจานแหวนเหล็กเหนียว PE    หน้าแปลน PE  สตับเอ็นชุดข้าง   สตับเอ็นชุดคู่ PE

          แหวนเหล็กเหนียว PE                           หน้าแปลน PE                         สตับเอ็น PE ชุดข้าง                       สตับเอ็น PE ชุดคู่
     

   
                                                         หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
                                  www.ขายท่อ.com 
                       Email.saphomec@gmail.com
                                   Tel.092-775-9000,02-876-1731
                                   Fax.02-876-1733
                              สายด่วน.085-567-1222

Visitors: 133,552